Vefkler Hakkında En Doğru 10 Bilgi

İçerik

Vefk Ne Demek?

Tarafıma sık sık sorular yöneltilen konulardan birisi de vefk konusudur. Bir çok danışanım daha önce vefk yaptırdığını, vefk yaptırmak istediklerini ya da vefkler hakkında bilgi sahibi olmak istediklerini söylüyorlar. Ne yazık ki internet ortamı üzerinde vefk ilmi ve vefkler hakkında çok yanlış bilgiler bulunduğu için –ki ayrıca, konuyla alakalı yeterli kaynakta olmadığı için, insanlar her yazılana inanmak durumunda kalıyorlar.

Bazı kişiler çeşitli web sitelerinde ve sosyal medya üzerindeki sayfalarda vefk yöntemi ile insanlara sıkıntısını geçirdiklerini iddia etmekteler. Bu söylemler ne kadar doğru, ne kadar yanlış hem buna cevap verecek, hem de vefk nedir, vefk çeşitleri nelerdir, vefk nasıl yapılır, vefk nasıl hazırlanır, vefk büyü müdür, günah mıdır gibi, vefk ilmi ve vefkler hakkında merak edilen birçok soruya uzman bir medyum olarak cevap vereceğim.

Vefk Nedir?

Vefk, kelime manasıyla tılsımlı dua, etkili ve tesirli tılsım manasına gelmektedir. Ayetlerin vefki, Esma-ül Hüsna’nın vefki, salavatların, isimlerin, peygamberlerin, duaların ve surelerin vefkleri vardır. Arapça alfabesinde, her harfe verilen ayrı ayrı sayı değerleri vardır. Bu sayı değerlerinin bütününde çeşitli ebced değerleri ortaya çıkar. Vefkler, bu sayı değerleriyle, Arapça harfler ve havasi şekillerle şifrelenmiş ve çeşitli ayetlere göre düzenlenmiş bir çeşit tılsım türleridirler. Hazırlanış ve uygulanış itibariyle havas ilminin bir parçasıdırlar. Vefkin hazırlanmasında, hazırlanma amacına göre ebced hesaplamaları yapılmaktadır.

Her ne kadar çeşitli havas kitaplarında, internet üzerindeki kimi sitelerde ve bazı kaynaklarda çeşitli vefk görselleri ve vefk görüntüleri paylaşılsa da, gerçek vefkler çoğu zaman eksik ya da hatalı olarak paylaşılır. Çünkü vefki hazırlayan kişi, kullandığı kaynağı tam olarak paylaşmaz ve gerçek havas alimleri, hazırladığı bu vefki ancak başka bir havas aliminin anlayacağı şekilde şifreler. Zaten her vefk kişiden kişiye farklılık gösterdiği için, göreceğiniz her bir vefk tek amaç için yapılmıştır ve başka şekilde kullanılamaz.

Vefk Çeşitleri Nelerdir?

Vefklerin kullanım amacına göre çeşitleri bulunmaktadır. En sık hazırlanan vefk türleri

4’lü 8’li 16’lı 32’li 64’lü vefklerdir. Bazı havas alimleri 3’lü 7’li 9’lu vefkler hazırlasalar da, sahih olan çift sayılı tablolar hazırlanmasıdır. Bu sayılar vefk üzerindeki geometrik tabloları temsil ederler. Çoğunlukla kare tablolar hazırlansa da, daire, üçgen, dikdörtgen ve çeşitli farklı şekillerde de tablolar çizilebilir. Vefklerin hazırlanmasında yapılış amaç ve gayesine göre bu tablo sayısı farklılık gösterir. Doğru anlaşılması açısından, yüksek sayıda tabloya sahip vefk etkili olan demek değildir. Ya da az sayıda ki vefk etkisi az vefk anlamına gelmez. Bu tablolar, yalnızca vefke yüklenen görev ve misyon itibariyle şekil alır.

Bu vefk çeşitleri içerisinde bir çok vefk türü bulunur. İnsanların ağırlıklı olarak talep ettikleri vefk çeşitlerinin başında; aşk vefki, geri getirme vefki, bağlama vefki, muhabbet vefki, bereket vefki, şans vefki, zenginlik vefki, şifa vefki, şirinlik vefki, koruma vefki, kısmet açma vefki gibi vefk türleri gelmektedir. Tabi ki hayata dair, aklınıza gelebilecek her konuda vefk hazırlanabilir.

Vefk Nasıl Hazırlanır?

Her şeyden önce, vefki hazırlayacak olan medyumun çok iyi Arapça ve çok iyi derecede Arapça dil bilgisine sahip olması gerekmektedir. Kuran-ı Kerim okumakla, Arapça dil bilgisine sahip olmak aynı şey değildir. Bir kişi ana dil düzeyinde Arapça bilmiyorsa ve havas ilmine vakıf değilse, o vefkin hiçbir geçerliliği olmaz. Çünkü yanlış bir harf ya da hatalı bir hareke, vefkin tamamen işi boş bir kağıda dönüşmesine sebebiyet verebilir. Bu nedenle, vefk ilmi, tılsım ilminden çok daha zor ve çok daha meşakkatlidir.

Örneğin, Arapça olarak YASİN ismi Ye ve Sin harfinden oluşmaktadır. Ye harfinin ebced değeri: 10, Sin harfinin ebced değeri: 60’tır. Yekün olarak ise Yasin isminin ebced değeri: 70 etmektedir. Arapça bilmeyen ve Arapça dilbilgisine sahip olmayan birisi, Ye harfinden sonra Ayın kullanırsa, Sin harfi yerine Sad harfini kullanıp sonuna da Nun harfini koyarak Yasin yazmaya çalışırsa, telafüz itibariyle Yeğasun diye bir kelime ortaya çıkarır ve tamamiyle bambaşka bir ebced değeri ortaya çıkar. Bu da hazırlanacak vefki tamamen geçersiz kılar. Elbet de vefklerdeki ebced değerleri kat ve kat fazladır. Yalnızca bu örnek ile bir harfin dahi ne kadar önemli olduğunun bilinmesi gerekmektedir.

Vefkin uygulanış amacına göre çeşitli malzemeler tedarik edilmesi, yine vefkin amacına göre uygun gün ve saatte vefkin hazırlanması gerekmektedir. Vefk konusunda saat, gün ve gerekli materyal çok önemlidir. Her şey eksiksiz ve tam olmalıdır. Safran, gülsuyu, çeşitli bitkisel malzemeler, çeşitli misk kokuları, tütsüler gibi malzemeler kullanılmaktadır. Normal bir mürekkep ile asla vefk hazırlanmaz. Vefkin üzerine çeşitli havasi okumalar ve çeşitli ayetlerden okumalar gerçekleştirilir. Vefkin işleme girebilmesi için cin davetleri yapılır ve hadim desteği alınır. Vefk hazırlayan kişinin mutlaka cinlerle irtibatta olan uzman bir medyum hoca olması gerekmektedir. Aksi halde hazırlanan vefkin boş bir defter yaprağından farkı olmaz.

Vefk Ne İçin Yapılır?

Vefklerin kullanım alanı çok geniştir. Maddi, manevi hastalıklar için, psikolojik rahatsızlıklar için, sosyal hayattaki çeşitli problemler için, geri getirme, bağlama, muhabbet, aşık etme, şirinlik, karı koca arasını düzeltmek ya da seven iki kişiyi birleştirmek için, kısmet açma, rızk, bereket, şans ve başarı gibi gayeler için uygulanabilinmektedir.

Hazırlanan ya da hazırlanacak olan vefk, tamamen durumun ve o anki problemlerin çözümü doğrultusunda gerçekleştirilecek olan çeşitli hesaplamalarla ve metafiziksel yöntemlerle hazırlanır. Her problem ve her kişi için hazırlanacak olan vefk birbirinden farklıdır. Bu nedenle, vefk yaptırmak için başvuracağınız medyum hocayı doğru seçmeli ve gerçekten havas ilmine sahip olan bir hoca olmasına dikkat etmelisiniz.

Vefk Nasıl Bozulur?   

Vefkin bozulması için birkaç sebep vardır. Birincisi, vefki hazırlayan medyumun vefk işlemini iptal etmesiyle olur. Vefk yaptıran kişi vefkin iptalini isterse medyum hoca yapacağı birkaç okumayla ve vefki elinde bulunduran kişiye yapacağı yönergelerle vefki nasıl imha edeceğini anlatmasıyla bozulabilir. Bu sayede vefk etkisini hızlı bir şekilde kaybeder.

Bir diğer husus vefkin yanlış uygulanmasıdır. Hazırlık amacına göre vefkler, taşınabilir, asılabilir, saklanabilir, ya da çeşitli yöntemlerle yiyip içilebilir. Şayet vefk yanlış şekilde uygulanırsa vefkte hiçbir tesir olmaz ve vefk bozulur. Vefkin yıkanması, içinin su alması, tılsımının bozulması, vefke yapılacak olan okumaların yapılmaması gibi sebepler vefkin bozulmasına sebebiyet verebilecekken, vefkin yere düşmesi, unutulması ya da kadınların muayyen günlerinde olması kesinlikle vefki bozmaz ve tesirinde herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermez.

Vefk Kaç Günde Etki Eder?

Vefklerin etki süreleri her durum ve her kişi için farklılık gösterir. Net olarak sabit bir süresinin olduğunu söylemek yanlış olur. Vefkin hazırlanış amacı, hazırlanış şekli, vefkin uygulanması, vefki hazırlayan medyumun vefk ilmine hakimiyeti, vefki uygulayacak kişinin süreci doğru yönetmesi gibi bir çok etken, vefkin tesir süresinde önemli ölçüde rol oynar.

Vefkler genellikle 21 – 41 gün içerisinde ilk etkilerini gösterirler. Tabi ki bu durum 21 günden daha kısa süre olabileceği gibi 41 günden de daha fazla sürebilir. Bu süre, tamamen, başvurduğunuz medyum hocanın ilmiyle, alanında uzman bir metafizik uzmanı olup olmadığına ve gerçekten vefk hazırlayabilen bir medyum olup olmadığına göre değişiklik gösterir. Hazırlanış amacına göre azı vefklerde süre 15 – 30 iken, kimi vefklerde süre 30 – 90 günü bulabilir.

Vefki, benzin ile çalışan bir araba olarak düşünmelisiniz. Bu arabayı sürekli olarak okumalar yaparak yakıt yüklemek gerekmektedir. Eksik bırakılacak okuma deponun boşalmasına ve haliyle yolda kalmanıza neden olur. Arabayı oluşturan mühendisin teknik hata ve aksaklıklarıysa, hem arabanızın yolda kalmasına sebebiyet verir, hem de onca emeğin ve harcanan paranın zayi olmasına. Bu nedenle, çıkacağınız bu yolda, hem deponuzu full tutmalı, hem de doğru arabayı yapan doğru mühendisi tercih etmelisiniz.

Vefk Büyü Müdür ve Günah Mıdır?

Vefkler, kesinlikle büyü değildir. Bilinmelidir ki vefk hazırlamak, büyü yapmaktan çok daha meşakkatli ve çok daha zahmetli bir iştir. Büyüler, birkaç materyal ve birkaç ifrit yardımıyla kolaylıkla yapılabilinecekken, vefk hazırlamak hem masraflı, hem zorlu, hem de ciddi bir bilgi birikimi gerektirmektedir. Yani bir medyum hoca eğer gerçek bir medyumsa basit birkaç yöntemle büyü yapabilecekken, her medyum sanıldığı gibi kolaylıkla vefk yapamaz.

Vefk, hazırlanış itibariyle, asla kişinin iradesine ve aklına müdahalesine etki etmez. Duanın tılsımlandırılmış halidirler. Kullanılan malzeme ve materyaller tamamen temiz malzemelerdir. Okumaları ve cinni yönlendirmeleri tamamen rahmani ve İslami yöntemler içerir. Bu nedenle de büyüye oranla etki derecesi, etki etme süresi ve tesiri büyüye nazaran daha az olur. Tabi ki yine burada da vefki hazırlayan hocanın ilmi derecesi, havasi mertebesi ve manevi gücünün önemi çok büyüktür. İlmi derecesi yüksek bir hocanın hazırlayacağı vefk, rahmani yollardan kısa sürede kalıcı ve kesin çözümler sunabilir.

Ne yazık ki, vefk hazırlıyorum diye muska hazırlayan cinciler, vefk yapıyorum diye mavi tükenmez kalemle hiçbir doğruluğu olmayan şeyler hazırlayan hocalar, yüzünden Kuran-ı Kerim okuyamayan medyumlar ve hiçbir havas bilgisi olmadan gelişi güzel harfler çizen art niyetli insanlar var. Bu tür kişilerden isteyeceğiniz yardım yalnızca vakit kaybına, para kaybına ve en kötüsü şirke düşmenize sebebiyet verebilir.

Vefk Caiz Mi?

Evet, vefk tamamen caiz bir uygulamadır. Haram olan şey büyüdür. Büyü ile vefk arasında ki en ince ama en önemi ayrıntı ise; birisinde Allah’tan talep edilmesiyken, diğerinde şeytani varlıklardan yardım istenmesidir. Başta ilmin anahtarı olan Hz. Ali olmak üzere, binlerce İslam alimi, şeyhülislam, evliya ve veli vefk ilminden çok defa faydalanmış ve yararlanmışlardır.  Şifanın ve olacakların Allah’dan geleceğine inanarak hazırlanacak olan bir vefk, şirk değil, zaruri bir ihtayaçtır.

Vefkler, ağız ile edilen duanın, havasi yöntemlerle şifrelenerek daha fazla tesirli hale getirilme durumudur. Bu da bir tür manevi ilaçtır ve haram olmayan ihtiyacı zaruri halde kullanmak farzdır. Bu konuda diyanetin fetvaları da vardır. Önemli olan şey, kimden yardım istendiği, kime başvurulduğu, ne şekilde ve ne amaçla vefkin hazırlandığıdır. Zaten gerçek bir havas alimi en doğru ve en uygun yöntemi, talep edildiği şekilde uygun usullere göre uygulayacaktır.

Vefk Yaptırmak İstiyorum

Herhangi bir probleminiz ya da isteğiniz için vefk yaptırmak istiyorsanız, vefki hazırlayan medyum hocanın ve vefki uygulayacak olan kişinin, tüm sürece dair manevi sorumluluğu almaları gerektiğini iyi bilmelisiniz. Çünkü vefkin çalışabilmesi için, hem medyumun, hem de vefki uygulayacak olan kişinin yapması gereken bazı vazifeler vardır. Mesela, vefki hazırlayan hocanın vefkin çeşitli okumalar yapması ve o vefke bazı ruhani varlıkları görevlendirmesi gerekmektedir. Aynı şekilde, vefki uygulayacak olan kişinin belli sürelerde okumalar yapması gerekmektedir. Bunlar doğru ve nizami bir şekilde uygulanmadığı zaman ne yazık ki vefk, hiçbir işe yaramaz.

Aşk vefki, geri getirme vefki, şirinlik vefki, bağlama vefki, muhabbet vefki, kısmet açma vefki, bereket vefki, evlilik vefki, zenginlik vefki gibi bir çok vefk konusunda denenmiş, tesirli ve tecrübe edilmiş bir çok çalışma için başvurabilirsiniz.